Prophyta in balans

Wij bieden vraaggestuurde dagbesteding en begeleiding aan op het gebied van ICT  en Groen in de regio Oldambt.

Omdat we het belangrijk vinden aan te sluiten bij de belevingswereld en interesses van de deelnemers bieden we dagbesteding/activiteiten binnen op maat gemaakte ontwikkeltrajecten.

De activiteiten kunnen variëren van eenvoudige werkhandelingen tot uitdagende werkhandelingen. Wij stemmen de activiteiten af op de interesse en het kunnen van de deelnemers.
Tijdens de intakefase bepalen we samen met de deelnemers een traject over langere tijd.

Wij bieden een gestructureerde dagindeling. Tijdens de activiteiten proberen we ook de sociale vaardigheden op een goede manier te ontwikkelen.

Deelnemers maken weer deel uit van de maatschappij en kunnen eventueel doorstromen naar een vaste baan.

Het uitgangspunt is altijd dat de dagen zinvol en aangenaam worden invult.

Doel:

Het doel van dagbesteding is om meer herkenbare dagstructuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig zijn, maar ook zinvol zijn.

Werkwijze:

Afgestemd op de problematiek, kennis en vaardigheden wordt er een passende activiteit aangeboden. Hierbij wordt bepaald hoeveel dagdelen je bij ons terecht kunt.

Aanmelden:

Wij werken tevens op basis van een persoonsgebonden budget (PGB)

Om hiervoor aan te melden heb je een indicatie nodig. Dit besluit, afgegeven door het centrum indicatie zorg (CIZ), geeft aan welk type zorg en/of begeleiding je nodig hebt en in welke mate. Daar waar nodig ondersteunen en adviseren wij je om ervoor te zorgen dat je over een passende indicatie beschikt, dit kan eventueel in overleg met je huidige behandelaar. (Lentis, psycholoog, gezinscoach of huisarts.)

In 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun burgers. Dit betekend dat in 2015 gemeente met zorgverleners afspraken maken over de aard en omvang van de geleverde zorg. Hieruit zal blijken welke dienstverlening wij u mogen aanbieden.

 

prophyta

 

 

 

Contact:

Prophyta in balans

Diepswal 7

9679 AM SCHEEMDA

kvk 02331121 0000

Telefoonnummer:
0597-593339

mail: info@prophytainbalans.nl